Landbouw wortel 21 juli 2023

landbouw

Drones in de landbouw verhogen de efficiëntie, verminderen de arbeidsintensiteit, maken precisielandbouw mogelijk, verlagen de kosten en ondersteunen milieuvriendelijke praktijken
Industrieën

Wij hebben een oplossing voor uw behoeften

Agriculture Mapping

Drone-mapping in de landbouw verbetert de efficiëntie en nauwkeurigheid door luchtgegevens te verzamelen en te analyseren voor precisielandbouw.

Soil Monitoring

Drone-bodemonderzoek is een efficiënte, nauwkeurige, kosteneffectieve en milieuvriendelijke methode voor uitgebreide bodemanalyse.

 

Pest Control

Drones helpen bij vroege detectie van ongedierte, grootschalige monitoring en data-analyse in de landbouw.

 

Crop Growth Monitoring

Drones bieden beelden met een hoge resolutie, snelle dekking van grote gebieden, realtime monitoring, diverse sensoropties en intelligente analyse.

Crop Disaster Assessment

Drones helpen bij een snelle, nauwkeurige rampenbeoordeling van gewassen, helpen bij herstel en verzekeringsclaims.