Verzameling van watermonsters wortel 10 juli 2023

Verzameling van watermonsters

Op drones gebaseerde watermonstername is een moderne, efficiënte en veilige methode om op afstand watermonsters te nemen.

Verzameling van watermonsters

Op drones gebaseerde waterbemonstering is een moderne methode die het veilig, efficiënt en op afstand verzamelen van watermonsters mogelijk maakt. Deze techniek is vooral handig in ontoegankelijke of ruwe omgevingen, waardoor het bereik en de veiligheid van watermonsters worden vergroot.

Traditionele watermonsterafname Pijnpunten

  • Vereist fysieke inspanning en tijd, vaak op afgelegen of gevaarlijke locaties.
  • Mogelijkheid van menselijke fouten bij het verzamelen van monsters en besmetting.
  • Moeilijk toegang tot diverse en meerdere locaties in korte tijd.
  • Hoge kosten in verband met personeel, uitrusting en transport.
  • Beperkte bemonsteringsfrequentie vanwege menselijke beperkingen.

Voordelen van het verzamelen van watermonsters met een drone

  • Biedt bediening op afstand, bespaart tijd en zorgt voor veiligheid.
  • Geautomatiseerde processen verminderen menselijke fouten en besmettingsrisico's.
  • Drones kunnen snel monsters van verschillende locaties bereiken en verzamelen.
  • Drones kunnen de operationele en logistieke kosten aanzienlijk verlagen.
  • Drones maken frequente en consistente bemonstering mogelijk, waardoor de gegevenskwaliteit wordt verbeterd.