Inspectie van onderstations wortel 10 juli 2023

Power Substation Inspectie

Drone-inspectie van onderstations is efficiënt, nauwkeurig, veilig, kostenbesparend en milieuvriendelijk.

Power Substation Inspectie

Drone-inspectie in onderstations is een moderne aanpak die de efficiëntie verhoogt, precisie garandeert, de veiligheid verhoogt, kosten bespaart en milieuvriendelijk is. Het omvat het plannen van vliegroutes, inspectie, gegevensverzameling, analyse en het genereren van rapporten.

Pijnpunten bij de inspectie van traditionele elektriciteitsonderstations

  • Hoog risico op letsel door directe menselijke betrokkenheid.
  • Tijdrovend proces en hoge arbeidskosten.
  • Onvermogen om toegang te krijgen tot moeilijk bereikbare gebieden.
  • Onnauwkeurige gegevensverzameling kan leiden tot onoplettendheid.
  • Moeite met het opsporen van interne apparatuurfouten.

Voordelen van Drone Power Substation-inspectie

  • Verbeterde veiligheid omdat drones de noodzaak van menselijke aanwezigheid elimineren.
  • Efficiënt en kostenbesparend door automatisering en snelheid.
  • Drones kunnen gemakkelijk navigeren en moeilijk bereikbare gebieden inspecteren.
  • Gegevensverzameling met hoge precisie minimaliseert het risico op onoplettendheid.
  • Drones die zijn uitgerust met thermische beeldvorming kunnen interne fouten detecteren.