Milieubescherming wortel 7 juli 2023

Milieubescherming

Drones op het gebied van milieubescherming helpen efficiënt bij het monitoren van dieren in het wild, het opsporen van vervuiling en bosbehoud.
Industrieën

Wij hebben een oplossing voor uw behoeften

Inspection of Factory Exhaust Emission Evasion

Drones helpen bij emissie-inspectie door bewaking van de luchtkwaliteit, thermische beeldvorming, HD-bewaking, gegevensanalyse en het verzamelen van bewijsmateriaal.

ship emission detection

Drone-technologie bewaakt de uitstoot van schepen in realtime, zodat aan de milieunormen wordt voldaan.

 

 

straw burning patrol

Drones maken real-time monitoring, gegevensverzameling, efficiëntieverbetering, milieuvriendelijke en kostenbesparende bewaking van stroverbranding mogelijk.

 

wastewater dumping surveillance

Drones detecteren efficiënt het illegaal dumpen van afvalwater en bieden real-time monitoring, nauwkeurige lokalisatie van bronnen en snelle respons.

garbage dump inspection

Drones bieden real-time, nauwkeurige monitoring van afvalstortplaatsen, wat bijdraagt ​​aan de bescherming van het milieu en de veiligheid.