Noodmodellering wortel 7 juli 2023

Noodmodellering

Drone-noodmodellering biedt snelle, kosteneffectieve en flexibele terreinkartering in crisisscenario's.

Noodmodellering

Drone-noodmodellering is een snelle, kostenefficiënte en aanpasbare methode voor het in kaart brengen van terreinen. Het is met name geschikt voor kleinschalige, zeer nauwkeurige en snelle responssituaties, zoals rampenbeheer en milieumonitoring.

Traditionele noodmodellering Pijnpunten

  • Beperkte gegevensverzameling vanwege geografische en tijdsbeperkingen.
  • Hoge kosten- en tijdsbesteding bij het inzetten van personeel voor gegevensverzameling.
  • Risico voor menselijke veiligheid tijdens gegevensverzameling in explosiegevaarlijke gebieden.
  • Onnauwkeurigheid en onvolledigheid van gegevens door menselijke fouten.
  • Trage reactietijd vanwege logistieke problemen.

Voordelen van noodmodellering

  • Drones hebben toegang tot moeilijk bereikbare gebieden en kunnen in realtime gegevens verzamelen.
  • Drones zijn kosteneffectief en efficiënt, waardoor er minder personeel nodig is.
  • Drones zorgen voor veiligheid omdat ze op afstand kunnen worden bediend in gevaarlijke gebieden.
  • Drones leveren nauwkeurige en uitgebreide gegevens, waardoor menselijke fouten tot een minimum worden beperkt.
  • Drones hebben een snelle reactietijd, waardoor ze zich onmiddellijk bewust zijn van de situatie.