Ongediertebestrijding wortel 21 juli 2023

Ongediertebestrijding

Drones helpen bij vroege detectie van ongedierte, grootschalige monitoring en data-analyse in de landbouw

Ongediertebestrijding

Drones in de landbouw zijn cruciaal voor vroege detectie van ongedierte, grootschalige gewasmonitoring en diepgaande data-analyse. Deze technologieën stellen boeren in staat hun akkers effectiever en duurzamer te beheren.

Pijnpunten bij traditionele ongediertebestrijding

  • Handmatige bewaking van grote boerderijen is tijdrovend en arbeidsintensief.
  • Late detectie van ziekten en plagen kan leiden tot ernstige oogstverliezen.
  • Nauwkeurige plaaglocatie is een uitdaging met observatie op grondniveau.
  • Het verzamelen en analyseren van gegevens is vaak handmatig en onnauwkeurig.

Voordelen van ongediertebestrijding met drones

  • Drones zorgen voor snelle, efficiënte monitoring op grote schaal, wat tijd en arbeid bespaart.
  • Met drones is vroege detectie mogelijk, waardoor grote gewasschade wordt voorkomen.
  • Drones bieden nauwkeurige locatietracering van ongedierteplagen vanuit een luchtfoto.
  • Drones bieden geautomatiseerde gegevensverzameling en -analyse, waardoor de nauwkeurigheid en inzichten worden verbeterd.