Olieveldinspectie wortel 10 juli 2023

Inspectie van olievelden

Drone-olieveldinspecties verbeteren de efficiëntie, verminderen de risico's, verbeteren de nauwkeurigheid en besparen kosten.

Inspectie van olievelden

Drone-inspecties in olievelden verbeteren de operationele efficiëntie door snel grote gebieden te bestrijken. Ze verminderen het menselijke risico door ontoegankelijke zones te bereiken, verhogen de inspectienauwkeurigheid met zeer nauwkeurige sensoren en bieden kostenbesparingen op de lange termijn.

Pijnpunten bij traditionele olieveldinspectie

  • Handmatige inspecties zijn tijdrovend en vereisen veel mankracht en middelen.
  • De veiligheid van de werknemers loopt gevaar vanwege de zware veldomstandigheden en potentiële gevaren.
  • Handmatige inspecties zijn mogelijk niet nauwkeurig, wat leidt tot het overzien van mogelijke problemen.
  • Traditionele inspecties zijn kostbaar, met uitgaven voor personeel, apparatuur en mogelijke ongevallen.

Voordelen van olieveldinspectie per drone

  • Drones bieden een snelle, uitgebreide dekking, waardoor de inspectietijd en de behoefte aan mankracht aanzienlijk worden verminderd.
  • Drones elimineren menselijke blootstelling aan gevaarlijke omstandigheden, waardoor de veiligheid van werknemers aanzienlijk wordt vergroot.
  • Drones die zijn uitgerust met zeer nauwkeurige sensoren zorgen voor gedetailleerde, nauwkeurige inspecties, waardoor toezicht wordt verminderd.
  • Drones bieden kosteneffectieve oplossingen, verminderen personeels- en uitrustingskosten en verminderen ongevallengerelateerde kosten.