Veiligheidsinspectie mijnbouw wortel 24 juli 2023

Mijnbouw veiligheidsinspectie

Drones verbeteren mijnbouwveiligheid door inspecties uit te voeren, gevaren te detecteren en operationele omstandigheden te bewaken

Mijnbouw veiligheidsinspectie

Drones kunnen worden gebruikt om de veiligheidsstatus van mijnen te bewaken. Ze kunnen regelmatig in het mijngebied patrouilleren en controleren op mogelijke veiligheidsrisico's zoals instortingen, scheuren en geologische vervormingen. Drones kunnen ook worden gebruikt om de luchtkwaliteit en waterbronnen te bewaken om de veiligheid en ecologische duurzaamheid van mijnactiviteiten te waarborgen.

Pijnpunten bij traditionele mijnbouwveiligheidsinspectie

  • Hoog risico op letsel of overlijden door gevaarlijke omstandigheden.
  • Tijdrovend proces met kans op menselijke fouten.
  • Moeite met toegang tot moeilijk bereikbare plaatsen.
  • Hoge operationele kosten als gevolg van mankracht en benodigde apparatuur.
  • Beperkte mogelijkheden voor gegevensverzameling en -analyse.

Voordelen van mijnbouwveiligheidsinspectie met drones

  • Drones kunnen veilig door gevaarlijke gebieden navigeren, waardoor het risico voor menselijke inspecteurs wordt verminderd.
  • Drones kunnen snel grote gebieden bestrijken, wat de efficiëntie en nauwkeurigheid verbetert.
  • Drones kunnen moeilijk bereikbare gebieden gemakkelijk bereiken en bewaken.
  • Lagere operationele kosten omdat drones minder mankracht en apparatuur nodig hebben.
  • Geavanceerde mogelijkheden voor het verzamelen en analyseren van gegevens met behulp van dronetechnologie.