Nông nghiệp nguồn gốc Tháng Bảy 21, 2023

Nông nghiệp

Máy bay không người lái trong nông nghiệp giúp tăng hiệu quả, giảm cường độ lao động, cho phép canh tác chính xác, giảm chi phí và hỗ trợ các hoạt động thân thiện với môi trường
Các ngành nghề

Chúng tôi có một giải pháp cho nhu cầu của bạn

Agriculture Mapping

Lập bản đồ bằng máy bay không người lái trong nông nghiệp nâng cao hiệu quả và độ chính xác bằng cách thu thập và phân tích dữ liệu trên không để canh tác chính xác.

Soil Monitoring

Kiểm tra đất bằng máy bay không người lái là một phương pháp hiệu quả, chính xác, tiết kiệm chi phí và thân thiện với môi trường để phân tích đất toàn diện.

 

Pest Control

Máy bay không người lái hỗ trợ phát hiện dịch hại sớm, giám sát quy mô lớn và phân tích dữ liệu trong nông nghiệp.

 

Crop Growth Monitoring

Máy bay không người lái cung cấp hình ảnh có độ phân giải cao, phạm vi phủ sóng diện rộng nhanh chóng, giám sát thời gian thực, các tùy chọn cảm biến đa dạng và phân tích thông minh.

Crop Disaster Assessment

Máy bay không người lái hỗ trợ đánh giá thảm họa nhanh chóng, chính xác đối với cây trồng, hỗ trợ phục hồi và yêu cầu bảo hiểm.