Kiểm soát sinh vật gây hại nguồn gốc Tháng Bảy 21, 2023

Kiểm soát sâu bệnh

Máy bay không người lái hỗ trợ phát hiện dịch hại sớm, giám sát quy mô lớn và phân tích dữ liệu trong nông nghiệp

Kiểm soát sâu bệnh

Máy bay không người lái trong nông nghiệp rất quan trọng để phát hiện dịch hại sớm, giám sát cây trồng quy mô lớn và phân tích dữ liệu chuyên sâu. Những công nghệ này cho phép nông dân quản lý đồng ruộng của họ hiệu quả và bền vững hơn.

Điểm đau kiểm soát dịch hại truyền thống

  • Giám sát thủ công các trang trại lớn tốn nhiều thời gian và công sức.
  • Phát hiện muộn sâu bệnh có thể dẫn đến mất mùa nghiêm trọng.
  • Vị trí dịch hại chính xác là một thách thức đối với việc quan sát trên mặt đất.
  • Việc thu thập và phân tích dữ liệu thường thủ công và không chính xác.

Ưu điểm của Drone Pest Control

  • Máy bay không người lái cung cấp khả năng giám sát quy mô lớn nhanh chóng, hiệu quả, tiết kiệm thời gian và nhân công.
  • Có thể phát hiện sớm bằng máy bay không người lái, ngăn ngừa thiệt hại mùa màng trên diện rộng.
  • Máy bay không người lái cung cấp khả năng theo dõi vị trí chính xác của các loài gây hại từ chế độ xem từ trên không.
  • Máy bay không người lái cung cấp khả năng thu thập và phân tích dữ liệu tự động, cải thiện độ chính xác và hiểu biết sâu sắc.