Theo dõi tăng trưởng cây trồng nguồn gốc Tháng Bảy 21, 2023

Giám sát tăng trưởng cây trồng

Máy bay không người lái cung cấp hình ảnh có độ phân giải cao, vùng phủ sóng diện rộng nhanh chóng, giám sát thời gian thực, tùy chọn cảm biến đa dạng và phân tích thông minh

Giám sát tăng trưởng cây trồng

Máy bay không người lái có thể nhanh chóng bao phủ các khu vực rộng lớn và chụp ảnh độ nét cao. Thông qua các cảm biến đa phổ, chúng thu thập nhiều loại dữ liệu khác nhau và có thể theo dõi cây trồng trong thời gian thực, gửi dữ liệu trở lại quá trình xử lý trên mặt đất. Điều này cho phép các nhà quản lý hiểu được các điều kiện sinh trưởng của cây trồng.

Điểm đau theo dõi tăng trưởng cây trồng truyền thống

  • Hạn chế về quy mô và hiệu quả trong giám sát thủ công.
  • Dữ liệu không chính xác từ các phương pháp công nghệ thấp.
  • Chậm ra quyết định do thu thập dữ liệu chậm.
  • Thiếu thông tin toàn diện về sức khỏe cây trồng.

Ưu điểm của giám sát tăng trưởng cây trồng bằng máy bay không người lái

  • Máy bay không người lái bao phủ các khu vực rộng lớn một cách nhanh chóng, nâng cao hiệu quả.
  • Hình ảnh độ nét cao và cảm biến đa phổ cung cấp dữ liệu chính xác.
  • Giám sát thời gian thực và truyền dữ liệu cho phép đưa ra quyết định ngay lập tức.
  • Máy bay không người lái cung cấp một cái nhìn toàn diện về sức khỏe cây trồng và điều kiện tăng trưởng.