Giám sát an toàn thi công nguồn gốc Tháng Bảy 21, 2023

Giám sát an toàn thi công

Giám sát bằng máy bay không người lái 24/7 để đảm bảo an toàn cho công trường. Phát trực tuyến thời gian thực, phát hiện vi phạm và báo cáo chi tiết

Giám sát an toàn thi công

Cung cấp dịch vụ giám sát bằng máy bay không người lái 24/24 để đảm bảo an toàn cho công trường xây dựng, phát hiện các vi phạm như hút thuốc, nguy hiểm từ thiết bị, trạng thái của công nhân, kho chứa vật liệu và sử dụng thiết bị an toàn. Với tính năng phát trực tiếp công trường và thông báo từ xa. Kiểm tra máy bay không người lái hàng ngày tạo ra video, ảnh và báo cáo thống kê, trình bày rõ ràng chi tiết về các vi phạm và rủi ro tiềm ẩn.

Giám Sát An Toàn Thi Công Truyền Thống điểm đau

  • Khả năng hiển thị và phạm vi tiếp cận hạn chế, đặc biệt là ở các trang web lớn và phức tạp.
  • Kiểm tra thủ công có thể tốn thời gian và dễ xảy ra lỗi do con người.
  • Khó khăn trong việc giám sát thời gian thực và phản ứng ngay lập tức với các vi phạm an toàn.
  • Báo cáo an toàn được biên soạn thủ công và có thể không kịp thời hoặc chính xác.
  • Các phương pháp truyền thống có thể gây rủi ro cho sự an toàn của các thanh tra viên trong các khu vực nguy hiểm.

Ưu điểm của Drone giám sát an toàn xây dựng

  • Máy bay không người lái cung cấp khả năng hiển thị và phạm vi tiếp cận toàn diện, ngay cả ở những địa điểm lớn và phức tạp.
  • Việc kiểm tra bằng máy bay không người lái diễn ra nhanh chóng, hiệu quả và giảm nguy cơ mắc lỗi của con người.
  • Máy bay không người lái cung cấp khả năng giám sát thời gian thực và phản ứng ngay lập tức đối với các vi phạm an toàn.
  • Các báo cáo do máy bay không người lái tạo ra được tự động, kịp thời và chính xác với bằng chứng trực quan.
  • Máy bay không người lái đảm bảo an toàn cho thanh tra viên bằng cách truy cập từ xa vào các khu vực nguy hiểm.