Bảo vệ Môi trường nguồn gốc Tháng Bảy 7, 2023

Bảo vệ môi trương

Máy bay không người lái hỗ trợ bảo vệ môi trường trong việc giám sát động vật hoang dã, phát hiện ô nhiễm và bảo tồn rừng một cách hiệu quả.
Các ngành nghề

Chúng tôi có một giải pháp cho nhu cầu của bạn

Inspection of Factory Exhaust Emission Evasion

Máy bay không người lái hỗ trợ kiểm tra khí thải bằng cách giám sát chất lượng không khí, chụp ảnh nhiệt, giám sát HD, phân tích dữ liệu và thu thập bằng chứng.

ship emission detection

Công nghệ máy bay không người lái giám sát khí thải của tàu trong thời gian thực, đảm bảo đáp ứng các tiêu chuẩn môi trường.

 

 

straw burning patrol

Máy bay không người lái cho phép giám sát thời gian thực, thu thập dữ liệu, cải thiện hiệu quả, thân thiện với môi trường và tiết kiệm chi phí trong giám sát đốt rơm rạ.

 

wastewater dumping surveillance

Máy bay không người lái phát hiện hiệu quả việc đổ nước thải bất hợp pháp, cung cấp khả năng giám sát theo thời gian thực, định vị nguồn chính xác và phản ứng nhanh chóng.

garbage dump inspection

Máy bay không người lái cung cấp khả năng giám sát chính xác, thời gian thực các bãi rác, hỗ trợ bảo vệ môi trường và an toàn.