Tuần tra đốt rơm nguồn gốc Tháng Bảy 10, 2023

Tuần tra đốt rơm

Máy bay không người lái cho phép giám sát thời gian thực, thu thập dữ liệu, cải thiện hiệu quả, thân thiện với môi trường và tiết kiệm chi phí trong giám sát đốt rơm rạ.

Tuần tra đốt rơm

Máy bay không người lái đóng một vai trò quan trọng trong tuần tra đốt rơm. Chúng đi theo lộ trình đã định, được trang bị cảm biến để giám sát theo thời gian thực, phân tích dữ liệu và gửi cảnh báo ngay lập tức. Kiểm tra và bảo trì thường xuyên đảm bảo hiệu quả của chúng. Phương pháp này không chỉ tiết kiệm chi phí mà còn thân thiện với môi trường, giảm thiệt hại do đốt rơm rạ.

Tuần tra đốt rơm truyền thống điểm đau

  • Phạm vi bảo hiểm hạn chế do hạn chế về địa lý và nhân lực.
  • Quá trình tốn thời gian với khả năng xảy ra lỗi của con người.
  • Khó khăn trong việc xác định và tiếp cận các khu vực xa xôi hoặc khuất.
  • Chi phí cao liên quan đến nhân lực và tài nguyên.
  • Giờ hoạt động hạn chế do yếu tố con người.

Ưu điểm của tuần tra đốt rơm bằng máy bay không người lái

  • Máy bay không người lái cung cấp phạm vi bảo hiểm toàn diện, vượt qua các rào cản địa lý.
  • Nhanh hơn, hiệu quả hơn và ít bị lỗi hơn do tự động hóa.
  • Máy bay không người lái có thể dễ dàng tiếp cận các khu vực từ xa và được che giấu, cải thiện tỷ lệ phát hiện.
  • Máy bay không người lái giảm chi phí bằng cách giảm thiểu nhu cầu về nguồn nhân lực và thiết bị.
  • Máy bay không người lái có thể hoạt động suốt ngày đêm, nâng cao hiệu quả tuần tra.