Tuần tra ban đêm nguồn gốc Tháng Bảy 10, 2023

Tuần tra đêm

Các cuộc tuần tra ban đêm bằng máy bay không người lái mang lại tiềm năng về an ninh, nghiên cứu động vật hoang dã, ứng phó với thảm họa, nông nghiệp và kiểm soát biên giới.

Tuần tra đêm

Các cuộc tuần tra bằng máy bay không người lái ban đêm mang lại tiềm năng trong nhiều lĩnh vực khác nhau: giám sát an ninh để ngăn chặn tội phạm, nghiên cứu động vật hoang dã mà không làm ảnh hưởng đến hành vi tự nhiên, ứng phó thảm họa để xác định vị trí nạn nhân và đánh giá thiệt hại, quản lý nông nghiệp để giám sát mùa màng và tuần tra biên giới để ngăn chặn việc vượt biên trái phép.

Điểm đau của tuần tra đêm truyền thống

  • Tầm nhìn hạn chế và rủi ro an toàn tiềm ẩn cho nhân viên tuần tra.
  • Khó khăn trong việc bao phủ các khu vực rộng lớn hoặc các khu vực không thể tiếp cận.
  • Chi phí vận hành cao do yêu cầu về nhân sự và thiết bị.
  • Khả năng báo cáo và dữ liệu thời gian thực hạn chế.
  • Xáo trộn động vật hoang dã trong quá trình nghiên cứu sinh thái.

Ưu điểm của Drone Night Patrol

  • Tăng cường khả năng hiển thị với hình ảnh hồng ngoại và nhiệt, đảm bảo an toàn cho nhân viên.
  • Khả năng bao phủ các khu vực rộng lớn và khó tiếp cận một cách hiệu quả.
  • Chi phí vận hành thấp hơn do tự động hóa và nhu cầu thiết bị tối thiểu.
  • Thu thập và báo cáo dữ liệu theo thời gian thực để phản hồi và ra quyết định ngay lập tức.
  • Phương tiện không xâm phạm để quan sát động vật hoang dã, bảo tồn hành vi tự nhiên.