Mô hình hóa trung tâm thủy văn nguồn gốc Tháng Bảy 10, 2023

Mô hình trung tâm thủy văn

Máy bay không người lái hợp lý hóa mô hình trung tâm thủy văn với độ chính xác và hiệu quả cao, giảm đáng kể chi phí.

Mô hình trung tâm thủy văn

Máy bay không người lái cách mạng hóa mô hình thủy lực bằng cách cung cấp một phương pháp hiệu quả, chính xác và tiết kiệm chi phí, cải thiện đáng kể việc thiết kế và triển khai các cấu trúc thủy lực.

Điểm đau mô hình trung tâm thủy văn truyền thống

  • Các phương pháp truyền thống đòi hỏi nghiên cứu thực địa rộng rãi dẫn đến sự chậm trễ.
  • Các phép đo thủ công có thể dẫn đến lỗi, ảnh hưởng đến độ chính xác của mô hình.
  • Nghiên cứu thực địa khiến công nhân tiếp xúc với những nguy cơ tiềm ẩn.
  • Các phương pháp truyền thống đấu tranh với các khu vực khó tiếp cận.
  • Nhu cầu nghiên cứu thực địa và thiết bị mở rộng dẫn đến chi phí cao.

Ưu điểm của mô hình trung tâm thủy văn Drone

  • Máy bay không người lái nhanh chóng thu thập dữ liệu có độ phân giải cao, giảm đáng kể thời gian nghiên cứu thực địa.
  • Máy bay không người lái cung cấp các phép đo có độ chính xác cao, cải thiện độ chính xác của mô hình.
  • Việc sử dụng máy bay không người lái giảm thiểu công việc thực địa, giảm rủi ro về an toàn cho người lao động.
  • Máy bay không người lái có thể dễ dàng tiếp cận và thu thập dữ liệu từ các vùng sâu vùng xa.
  • Máy bay không người lái giảm nhu cầu thực địa và thiết bị, giảm chi phí.