Bảo mật sự kiện nguồn gốc Tháng Bảy 10, 2023

An ninh sự kiện

Máy bay không người lái trong an ninh sự kiện cung cấp khả năng giám sát theo thời gian thực, quản lý đám đông, ứng phó khẩn cấp và ngăn chặn các hoạt động bất hợp pháp.

An ninh sự kiện

Máy bay không người lái đóng một vai trò quan trọng trong bảo mật sự kiện bằng cách cung cấp khả năng giám sát theo thời gian thực, quản lý động lực của đám đông, ứng phó với các trường hợp khẩn cấp, ngăn chặn các hoạt động bất hợp pháp, hỗ trợ kiểm soát giao thông, cung cấp vật tư thiết yếu và tiến hành đánh giá môi trường trước sự kiện.

Điểm đau an ninh sự kiện truyền thống

 • Khả năng hiển thị và phạm vi bảo hiểm hạn chế trong các khu vực rộng lớn có thể dẫn đến lỗ hổng bảo mật.
 • Quản lý đám đông có thể là một thách thức do tầm nhìn hạn chế từ mặt đất.
 • Ứng phó chậm trễ với các trường hợp khẩn cấp do mật độ đám đông và khả năng tiếp cận vị trí.
 • Khó khăn trong việc phát hiện và ngăn chặn các hoạt động vi phạm pháp luật do hạn chế về nguồn lực.
 • Quản lý lưu lượng có thể có vấn đề do tầm nhìn và kiểm soát hạn chế.
 • Đánh giá môi trường trước sự kiện thủ công có thể tốn thời gian và không hiệu quả.

Ưu điểm của bảo mật sự kiện Drone

 • Máy bay không người lái cung cấp khả năng giám sát toàn diện, theo thời gian thực trên các khu vực rộng lớn, giảm điểm mù.
 • Máy bay không người lái cung cấp góc nhìn từ trên không, cải thiện khả năng quản lý và kiểm soát đám đông.
 • Máy bay không người lái có thể nhanh chóng điều hướng qua đám đông, cung cấp phản ứng khẩn cấp nhanh hơn.
 • Máy bay không người lái có thể ngăn chặn các hoạt động bất hợp pháp thông qua sự hiện diện hữu hình và khả năng phát hiện nâng cao.
 • Máy bay không người lái hỗ trợ kiểm soát giao thông, cung cấp thông tin cập nhật theo thời gian thực về các tình huống giao thông.
 • Máy bay không người lái tiến hành đánh giá môi trường trước sự kiện hiệu quả, tiết kiệm thời gian và nguồn lực.