Đo lường đào đắp nguồn gốc Tháng Bảy 21, 2023

Đo đạc làm đất

Đo lường đào đắp dựa trên máy bay không người lái hiệu quả, chính xác, an toàn, linh hoạt và tiết kiệm chi phí để lập bản đồ địa hình quy mô lớn

Đo đạc làm đất

Đo lường đào đắp dựa trên máy bay không người lái bao gồm lập kế hoạch bay, thu thập, xử lý dữ liệu và tạo báo cáo. Đó là một giải pháp hiệu quả, chính xác và an toàn để lập bản đồ địa hình quy mô lớn, mang lại sự linh hoạt và tiết kiệm chi phí so với các phương pháp truyền thống.

Điểm đau đo công việc làm đất truyền thống

  • Đòi hỏi nhân lực và thời gian đáng kể, thường dẫn đến sự chậm trễ của dự án.
  • Các phép đo thủ công có thể không chính xác hoặc không nhất quán, ảnh hưởng đến độ chính xác.
  • Rủi ro về an toàn cho người khảo sát làm việc trong điều kiện nguy hiểm hoặc địa hình khó khăn.
  • Tính linh hoạt hạn chế trong việc thích ứng với những thay đổi hoặc điều kiện bất ngờ tại chỗ.
  • Chi phí vận hành cao do lao động, thiết bị và đầu tư thời gian.

Ưu điểm của phép đo làm đất bằng máy bay không người lái

  • Công nghệ máy bay không người lái giảm yêu cầu về lao động và thời gian, đẩy nhanh tiến độ dự án.
  • Máy bay không người lái cung cấp dữ liệu chính xác, nhất quán, nâng cao độ chính xác và độ tin cậy.
  • Máy bay không người lái có thể điều hướng một cách an toàn trong các điều kiện nguy hiểm và địa hình khó khăn, giảm rủi ro về an toàn.
  • Máy bay không người lái mang lại tính linh hoạt cao hơn, dễ dàng thích ứng với những thay đổi hoặc điều kiện địa điểm không mong muốn.
  • Máy bay không người lái cắt giảm đáng kể chi phí vận hành bằng cách giảm nhu cầu lao động và thời gian dành cho công trường.