Kiểm tra mỏ dầu nguồn gốc Tháng Bảy 10, 2023

Kiểm tra mỏ dầu

Kiểm tra mỏ dầu bằng máy bay không người lái nâng cao hiệu quả, giảm rủi ro, nâng cao độ chính xác và tiết kiệm chi phí.

Kiểm tra mỏ dầu

Kiểm tra bằng máy bay không người lái trong các mỏ dầu nâng cao hiệu quả hoạt động bằng cách nhanh chóng bao phủ các khu vực rộng lớn. Chúng giảm rủi ro cho con người bằng cách tiếp cận các khu vực không thể tiếp cận, tăng độ chính xác của việc kiểm tra bằng các cảm biến có độ chính xác cao và tiết kiệm chi phí lâu dài.

Kiểm tra mỏ dầu truyền thống Điểm đau

  • Kiểm tra thủ công tốn nhiều thời gian, đòi hỏi nhân lực và nguồn lực đáng kể.
  • Sự an toàn của người lao động gặp rủi ro do điều kiện hiện trường khắc nghiệt và các mối nguy hiểm tiềm ẩn.
  • Kiểm tra thủ công có thể thiếu độ chính xác, dẫn đến giám sát các vấn đề tiềm ẩn.
  • Kiểm tra truyền thống rất tốn kém, với chi phí cho nhân sự, thiết bị và tai nạn tiềm ẩn.

Ưu điểm của việc kiểm tra mỏ dầu bằng máy bay không người lái

  • Máy bay không người lái cung cấp phạm vi bao phủ nhanh chóng, toàn diện, giảm đáng kể thời gian kiểm tra và nhu cầu nhân lực.
  • Máy bay không người lái loại bỏ sự tiếp xúc của con người với các điều kiện nguy hiểm, tăng cường đáng kể sự an toàn cho người lao động.
  • Máy bay không người lái được trang bị cảm biến có độ chính xác cao đảm bảo kiểm tra chi tiết, chính xác, giảm sự giám sát.
  • Máy bay không người lái cung cấp các giải pháp tiết kiệm chi phí, giảm chi phí nhân sự và thiết bị, đồng thời giảm thiểu các chi phí liên quan đến tai nạn.