Khảo sát đất đai nguồn gốc Tháng Bảy 21, 2023

Khảo sát đất đai

Máy bay không người lái trong xây dựng cung cấp các cuộc khảo sát trên không, giám sát thời gian thực, lập bản đồ có độ chính xác cao và kiểm tra hiệu quả

Khảo sát đất đai

Máy bay không người lái trong xây dựng tăng cường đáng kể khả năng khảo sát đất đai bằng cách cung cấp khả năng chụp ảnh trên không, giám sát thời gian thực và lập bản đồ có độ chính xác cao. Họ có thể tiếp cận các khu vực khó tiếp cận, cải thiện đáng kể hiệu quả và hỗ trợ đánh giá tác động môi trường.

Điểm đau khảo sát đất đai truyền thống

  • Phương pháp thủ công có thể tốn thời gian và đòi hỏi nhân lực đáng kể.
  • Khó tiếp cận các vị trí khó tiếp cận hoặc nguy hiểm.
  • Các phương pháp truyền thống có thể thiếu khả năng thu thập dữ liệu theo thời gian thực.
  • Lỗi có thể xảy ra do sự can thiệp của con người.
  • Tác động môi trường có thể cao với các phương pháp truyền thống.

Ưu điểm của Khảo sát đất bằng Drone

  • Máy bay không người lái cung cấp khả năng thu thập dữ liệu nhanh chóng, hiệu quả, giảm nhu cầu về các nhóm khảo sát lớn.
  • Máy bay không người lái có thể dễ dàng điều hướng và thu thập dữ liệu từ các địa hình đầy thách thức, nâng cao độ an toàn.
  • Máy bay không người lái cung cấp khả năng giám sát thời gian thực và truyền dữ liệu tức thì.
  • Máy bay không người lái đảm bảo lập bản đồ có độ chính xác cao, giảm thiểu rủi ro sai sót.
  • Máy bay không người lái giúp thực hiện các đánh giá tác động môi trường thấp.