Khai thác nguồn gốc Tháng Bảy 24, 2023

Khai thác mỏ

Máy bay không người lái trong khai thác nâng cao hiệu quả, cắt giảm chi phí, cải thiện tính an toàn và tính bền vững, cung cấp dữ liệu thời gian thực cho các quyết định thông minh hơn và giảm thiểu rủi ro về nhân lực
Các ngành nghề

Chúng tôi có một giải pháp cho nhu cầu của bạn

Mining Safety Inspection

Máy bay không người lái tăng cường an toàn khai thác bằng cách tiến hành kiểm tra, phát hiện các mối nguy hiểm và giám sát các điều kiện hoạt động.

Equipment Maintenance

Máy bay không người lái hỗ trợ kiểm tra thiết bị khai thác, phát hiện lỗi và cung cấp dữ liệu thời gian thực để sửa chữa kịp thời.

Mining Inventory Management

Máy bay không người lái tăng cường quản lý hàng tồn kho trong các khu vực khai thác bằng cách giám sát thời gian thực và xử lý hình ảnh.

 

Mining Patrol

Máy bay không người lái tăng cường an toàn cho khu vực khai thác bằng cách giám sát hành vi trộm cắp và vi phạm, sử dụng công nghệ nhìn đêm và hồng ngoại.