การสำรวจที่ดิน ราก 21 กรกฎาคม 2566

การรังวัดที่ดิน

โดรนในการก่อสร้างนำเสนอการสำรวจทางอากาศ การตรวจสอบตามเวลาจริง การทำแผนที่ที่มีความแม่นยำสูง และการตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพ

การรังวัดที่ดิน

โดรนในการก่อสร้างช่วยปรับปรุงการสำรวจที่ดินอย่างมีนัยสำคัญโดยให้ภาพถ่ายทางอากาศ การตรวจสอบตามเวลาจริง และการทำแผนที่ที่มีความแม่นยำสูง พวกเขาสามารถเข้าถึงพื้นที่ที่ยากต่อการเข้าถึง ปรับปรุงประสิทธิภาพอย่างมาก และช่วยในการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

Pain Point ของการสำรวจที่ดินแบบดั้งเดิม

  • วิธีการด้วยตนเองอาจใช้เวลานานและต้องใช้กำลังคนจำนวนมาก
  • เข้าถึงได้ยากหรือสถานที่อันตราย
  • วิธีการแบบดั้งเดิมอาจขาดการบันทึกข้อมูลตามเวลาจริง
  • ข้อผิดพลาดอาจเกิดขึ้นเนื่องจากการแทรกแซงของมนุษย์
  • ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอาจสูงด้วยวิธีการแบบเดิม

ข้อดีของการรังวัดที่ดินด้วยโดรน

  • โดรนให้การเก็บข้อมูลที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ลดความจำเป็นในการใช้ทีมสำรวจขนาดใหญ่
  • โดรนสามารถนำทางและเก็บข้อมูลได้อย่างง่ายดายจากภูมิประเทศที่ท้าทาย ช่วยเพิ่มความปลอดภัย
  • โดรนนำเสนอการตรวจสอบตามเวลาจริงและการส่งข้อมูลทันที
  • โดรนทำให้การทำแผนที่มีความแม่นยำสูง ลดความเสี่ยงของข้อผิดพลาด
  • โดรนช่วยในการประเมินสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่ำ