แบบจำลองฮับอุทกวิทยา ราก 10 กรกฎาคม 2566

การสร้างแบบจำลองฮับอุทกวิทยา

โดรนช่วยเพิ่มความคล่องตัวให้กับการสร้างแบบจำลองฮับอุทกวิทยาด้วยความแม่นยำและประสิทธิภาพสูง ซึ่งช่วยลดต้นทุนได้อย่างมาก

การสร้างแบบจำลองฮับอุทกวิทยา

โดรนปฏิวัติการสร้างแบบจำลองไฮดรอลิกด้วยวิธีการที่มีประสิทธิภาพ แม่นยำ และประหยัดต้นทุน ปรับปรุงการออกแบบและการใช้งานโครงสร้างไฮดรอลิกอย่างมีนัยสำคัญ

Pain Points ของการสร้างแบบจำลองศูนย์กลางทางอุทกวิทยาแบบดั้งเดิม

  • วิธีการแบบดั้งเดิมต้องการการทำงานภาคสนามที่กว้างขวางซึ่งนำไปสู่ความล่าช้า
  • การวัดด้วยมืออาจนำไปสู่ข้อผิดพลาด ส่งผลต่อความแม่นยำของโมเดล
  • การทำงานภาคสนามทำให้พนักงานได้รับอันตรายที่อาจเกิดขึ้น
  • วิธีการดั้งเดิมต่อสู้กับพื้นที่ที่ยากต่อการเข้าถึง
  • ความต้องการงานภาคสนามและอุปกรณ์ที่กว้างขวางทำให้มีค่าใช้จ่ายสูง

ข้อดีของการสร้างแบบจำลองศูนย์กลางอุทกวิทยาของโดรน

  • โดรนจับภาพข้อมูลความละเอียดสูงได้อย่างรวดเร็ว ลดเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงานภาคสนามลงอย่างมาก
  • โดรนนำเสนอการวัดที่มีความแม่นยำสูง ปรับปรุงความแม่นยำของโมเดล
  • การใช้โดรนช่วยลดการทำงานภาคสนาม ลดความเสี่ยงด้านความปลอดภัยให้กับคนงาน
  • โดรนสามารถเข้าถึงและเก็บข้อมูลจากพื้นที่ห่างไกลได้อย่างง่ายดาย
  • โดรนลดความจำเป็นในการทำงานภาคสนามและอุปกรณ์ ลดต้นทุน