การดับไฟป่า ราก 7 กรกฎาคม 2023

ดับไฟป่า

โดรนดับไฟป่ามีประสิทธิภาพ ความเสี่ยงต่ำ แม่นยำ เรียลไทม์ คล่องตัว และคุ้มค่า

ดับไฟป่า

โดรนสำหรับการดับเพลิงเป็นตัวเปลี่ยนเกม ด้วยกล้องถ่ายภาพความร้อน จึงสามารถตรวจจับและระบุตำแหน่งฮอตสปอตได้อย่างรวดเร็ว แม้ในที่ที่มีควันหนาทึบ สามารถทำงานได้ในสภาวะที่เป็นอันตราย ลดความเสี่ยงสำหรับนักผจญเพลิง โดรนยังสามารถส่งสารดับเพลิงได้ ทำให้การดับเพลิงมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น ปฏิวัติการตอบสนองเหตุฉุกเฉิน

 

Pain Point ของการทำไฟป่าแบบดั้งเดิม

 • ขาดกำลังคน ความยากลำบากในการตอบสนองต่อเหตุเพลิงไหม้ขนาดใหญ่ได้อย่างรวดเร็ว
 • เจ้าหน้าที่ผจญเพลิงต้องเผชิญกับสภาวะที่คุกคามชีวิตในฉากที่เกิดไฟไหม้
 • ความยากลำบากในการจัดส่งสารดับเพลิงที่ถูกต้องและทันท่วงที
 • การตรวจสอบแบบเรียลไทม์ที่จำกัดและความยากลำบากในการประเมินขอบเขตของไฟ
 • ความยืดหยุ่นจำกัดเนื่องจากภูมิประเทศและสภาพอากาศ
 • ต้นทุนการดำเนินงานสูงเนื่องจากอุปกรณ์และกำลังคน

ข้อดีของโดรนดับไฟป่า

 • สามารถติดตั้งโดรนได้อย่างรวดเร็ว ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการดับเพลิงโดยไม่ต้องใช้ทรัพยากรบุคคลจำนวนมาก
 • โดรนสามารถทำงานในสภาพที่ไม่มีคนขับได้ ซึ่งช่วยลดความเสี่ยงต่อชีวิตมนุษย์ได้อย่างมาก
 • โดรนสามารถส่งสารดับเพลิงได้อย่างแม่นยำ ช่วยเพิ่มความแม่นยำและความทันเวลาของการดับเพลิง
 • โดรนให้การตรวจสอบและข้อมูลแบบเรียลไทม์ ช่วยให้ประเมินขอบเขตของไฟได้แม่นยำยิ่งขึ้น
 • โดรนมีความคล่องตัวสูง ใช้งานได้ในภูมิประเทศและสภาพอากาศที่หลากหลาย
 • โดรนสามารถลดต้นทุนได้เนื่องจากการพึ่งพากำลังคนและอุปกรณ์ราคาแพงน้อยลง