การตรวจสอบไปป์ไลน์ ราก 10 กรกฎาคม 2566

การตรวจสอบท่อ

โดรนช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบท่อโดยการตรวจสอบแบบเรียลไทม์ การถ่ายภาพความร้อน การสร้างแบบจำลอง 3 มิติ และการวิเคราะห์ข้อมูล

การตรวจสอบท่อ

โดรนปฏิวัติการตรวจสอบท่อส่งน้ำมันและก๊าซผ่านการตรวจสอบแบบเรียลไทม์ การถ่ายภาพความร้อนเพื่อตรวจจับการรั่วไหล การสร้างแบบจำลอง 3 มิติสำหรับการประเมินโครงสร้างที่แม่นยำ และการวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูง พวกเขาให้ทางเลือกที่มีประสิทธิภาพ คุ้มค่า และปลอดภัยกว่าวิธีการแบบดั้งเดิม

Pain Points ของการตรวจสอบท่อส่งแบบดั้งเดิม

  • การตรวจสอบด้วยมือใช้เวลานาน ใช้แรงงานมาก และมักต้องปิดการทำงาน
  • วิธีการแบบดั้งเดิมอาจพลาดการรั่วไหลหรือความเสียหายเล็กน้อย ซึ่งนำไปสู่อันตรายต่อสิ่งแวดล้อมและการสูญเสียทางการเงิน
  • การตรวจสอบด้วยมืออาจทำให้ผู้ปฏิบัติงานตกอยู่ในสภาวะที่เป็นอันตราย เพิ่มความเสี่ยงด้านความปลอดภัย
  • วิธีการแบบดั้งเดิมมักทำให้ต้นทุนการดำเนินงานสูงเนื่องจากกำลังคน อุปกรณ์ และการหยุดทำงาน

ข้อดีของการตรวจสอบท่อส่งด้วยโดรน

  • โดรนให้การตรวจสอบตามเวลาจริง ลดเวลาการตรวจสอบและต้นทุนแรงงานได้อย่างมากโดยไม่รบกวนการทำงาน
  • โดรนใช้การถ่ายภาพความร้อนและการสร้างแบบจำลอง 3 มิติเพื่อการตรวจจับการรั่วไหลที่แม่นยำและการประเมินโครงสร้าง ซึ่งช่วยลดความเสี่ยงให้เหลือน้อยที่สุด
  • โดรนเป็นทางเลือกที่ปลอดภัยกว่า ดำเนินการตรวจสอบจากระยะไกล และลดการสัมผัสกับสภาวะที่เป็นอันตราย
  • โดรนมีความคุ้มค่า ใช้กำลังคนและอุปกรณ์น้อยกว่า และไม่จำเป็นต้องปิดเครื่อง