ตระเวนราตรี ราก 10 กรกฎาคม 2566

สายตรวจกลางคืน

โดรนลาดตระเวนกลางคืนมีศักยภาพในการรักษาความปลอดภัย การวิจัยสัตว์ป่า การรับมือภัยพิบัติ การเกษตร และการควบคุมชายแดน

สายตรวจกลางคืน

โดรนลาดตระเวนตอนกลางคืนมีศักยภาพในด้านต่างๆ: การเฝ้าระวังความปลอดภัยเพื่อป้องกันอาชญากรรม การวิจัยสัตว์ป่าโดยไม่รบกวนพฤติกรรมตามธรรมชาติ การตอบสนองต่อภัยพิบัติเพื่อค้นหาเหยื่อและประเมินความเสียหาย การจัดการการเกษตรเพื่อติดตามพืชผล และการลาดตระเวนชายแดนเพื่อป้องกันการลักลอบข้ามแดน

Pain Points ของ Night Patrols แบบดั้งเดิม

  • ทัศนวิสัยจำกัดและความเสี่ยงด้านความปลอดภัยที่อาจเกิดขึ้นสำหรับเจ้าหน้าที่ลาดตระเวน
  • ความยากลำบากในการครอบคลุมพื้นที่ขนาดใหญ่หรือภูมิภาคที่ไม่สามารถเข้าถึงได้
  • ต้นทุนการดำเนินงานสูงเนื่องจากความต้องการบุคลากรและอุปกรณ์
  • ข้อมูลเรียลไทม์และความสามารถในการรายงานที่จำกัด
  • การรบกวนสัตว์ป่าในระหว่างการวิจัยทางนิเวศวิทยา

ข้อดีของโดรน Night Patrols

  • เพิ่มการมองเห็นด้วยอินฟราเรดและการถ่ายภาพความร้อน ความปลอดภัยของบุคลากร
  • สามารถครอบคลุมพื้นที่กว้างใหญ่และยากต่อการเข้าถึงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • ลดต้นทุนการดำเนินงานเนื่องจากระบบอัตโนมัติและความต้องการอุปกรณ์น้อยที่สุด
  • การรวบรวมและการรายงานข้อมูลตามเวลาจริงเพื่อการตอบสนองและการตัดสินใจในทันที
  • วิธีการสังเกตสัตว์ป่าที่ไม่ล่วงล้ำอนุรักษ์พฤติกรรมตามธรรมชาติ