ตระเวนเผาฟาง ราก 10 กรกฎาคม 2566

ตระเวนเผาฟาง

โดรนช่วยให้สามารถติดตามแบบเรียลไทม์ รวบรวมข้อมูล ปรับปรุงประสิทธิภาพ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม & ประหยัดค่าใช้จ่ายในการเฝ้าระวังการเผาฟาง

ตระเวนเผาฟาง

โดรนมีบทบาทสำคัญในการตระเวนเผาฟาง พวกเขาเดินตามเส้นทางที่วางแผนไว้ ติดตั้งเซ็นเซอร์เพื่อตรวจสอบตามเวลาจริง วิเคราะห์ข้อมูล และส่งการแจ้งเตือนทันที การตรวจสอบและบำรุงรักษาเป็นประจำทำให้มั่นใจได้ถึงประสิทธิภาพ วิธีนี้นอกจากจะประหยัดค่าใช้จ่ายแล้วยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย ช่วยลดความเสียหายที่เกิดจากการเผาฟาง

ตระเวนเผาฟางแบบดั้งเดิม จุดปวด

  • ความคุ้มครองที่จำกัดเนื่องจากข้อจำกัดทางภูมิศาสตร์และกำลังคน
  • กระบวนการที่ใช้เวลานานและอาจเกิดข้อผิดพลาดจากมนุษย์
  • ความยากลำบากในการระบุและเข้าถึงพื้นที่ห่างไกลหรือที่ซ่อนอยู่
  • ค่าใช้จ่ายสูงที่เกี่ยวข้องกับกำลังคนและทรัพยากร
  • ชั่วโมงการทำงานที่จำกัดเนื่องจากปัจจัยด้านมนุษย์

ข้อดีของโดรนตระเวนเผาฟาง

  • โดรนให้ความคุ้มครองที่ครอบคลุม เอาชนะอุปสรรคทางภูมิศาสตร์
  • เร็วขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้น และมีแนวโน้มที่จะเกิดข้อผิดพลาดน้อยลงเนื่องจากระบบอัตโนมัติ
  • โดรนสามารถเข้าถึงพื้นที่ห่างไกลและซ่อนเร้นได้อย่างง่ายดาย ช่วยเพิ่มอัตราการตรวจจับ
  • โดรนช่วยลดต้นทุนโดยลดการใช้ทรัพยากรบุคคลและอุปกรณ์ให้เหลือน้อยที่สุด
  • โดรนสามารถทำงานได้ตลอด 24 ชั่วโมง เพิ่มประสิทธิภาพการลาดตระเวน