ความปลอดภัยของเหตุการณ์ ราก 10 กรกฎาคม 2566

ความปลอดภัยของเหตุการณ์

โดรนในการรักษาความปลอดภัยเหตุการณ์ให้การเฝ้าระวังแบบเรียลไทม์ การจัดการฝูงชน การรับมือเหตุฉุกเฉิน และยับยั้งกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย

ความปลอดภัยของเหตุการณ์

โดรนมีบทบาทสำคัญในการรักษาความปลอดภัยเหตุการณ์โดยให้การเฝ้าระวังแบบเรียลไทม์ จัดการการเปลี่ยนแปลงของฝูงชน ตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉิน ขัดขวางกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย ช่วยในการควบคุมการจราจร จัดส่งสิ่งของที่จำเป็น และดำเนินการประเมินสภาพแวดล้อมก่อนเหตุการณ์

Pain Point ด้านความปลอดภัยของกิจกรรมแบบดั้งเดิม

 • ทัศนวิสัยและความครอบคลุมที่จำกัดในพื้นที่ขนาดใหญ่อาจนำไปสู่ช่องว่างด้านความปลอดภัย
 • การจัดการฝูงชนอาจเป็นเรื่องที่ท้าทายเนื่องจากมุมมองที่จำกัดจากระดับพื้นดิน
 • การตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉินล่าช้าเนื่องจากความหนาแน่นของฝูงชนและการเข้าถึงสถานที่
 • ความยากลำบากในการตรวจจับและขัดขวางกิจกรรมที่ผิดกฎหมายเนื่องจากทรัพยากรจำกัด
 • การจัดการจราจรอาจเป็นปัญหาได้เนื่องจากมุมมองและการควบคุมที่จำกัด
 • การประเมินสภาพแวดล้อมก่อนเหตุการณ์ด้วยตนเองอาจใช้เวลานานและไม่มีประสิทธิภาพ

ข้อดีของการรักษาความปลอดภัยเหตุการณ์โดรน

 • โดรนให้การเฝ้าระวังที่ครอบคลุมแบบเรียลไทม์ในพื้นที่ขนาดใหญ่ ช่วยลดจุดบอด
 • โดรนนำเสนอมุมมองทางอากาศ ปรับปรุงการจัดการและควบคุมฝูงชน
 • โดรนสามารถนำทางผ่านฝูงชนได้อย่างรวดเร็ว ตอบสนองเหตุฉุกเฉินได้รวดเร็วขึ้น
 • โดรนสามารถยับยั้งกิจกรรมที่ผิดกฎหมายผ่านการแสดงตนที่มองเห็นได้และความสามารถในการตรวจจับขั้นสูง
 • โดรนช่วยในการควบคุมการจราจร ให้ข้อมูลอัปเดตสถานการณ์การจราจรตามเวลาจริง
 • โดรนทำการประเมินสภาพแวดล้อมก่อนเหตุการณ์อย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัดเวลาและทรัพยากร