หน่วยลาดตระเวนไฟป่า ราก 7 กรกฎาคม 2023

ชุดลาดตระเวนไฟป่า

โดรนในการลาดตระเวนไฟป่าให้การเฝ้าติดตามแบบเรียลไทม์ การตอบสนองที่รวดเร็ว และการติดตามตำแหน่งที่แม่นยำ ช่วยเพิ่มความพยายามในการตรวจจับและป้องกันไฟป่า

ชุดลาดตระเวนไฟป่า

โดรนมีบทบาทสำคัญในการลาดตระเวนไฟป่า พวกเขาให้ภาพเรียลไทม์ความละเอียดสูงสำหรับการตรวจจับอัคคีภัยล่วงหน้าซึ่งช่วยลดเวลาในการตอบสนอง ความสามารถในการระบุตำแหน่งและตรวจสอบการแพร่กระจายของไฟได้อย่างแม่นยำช่วยในการวางแผนเชิงกลยุทธ์ นอกจากนี้ ความสามารถในการปฏิบัติงานในสภาวะที่ท้าทายช่วยลดความเสี่ยงให้กับบุคลากรที่เป็นมนุษย์

Pain Point ของหน่วยลาดตระเวนไฟป่าแบบดั้งเดิม

  • ประสิทธิภาพการลาดตระเวนต่ำ ไม่สามารถครอบคลุมพื้นที่ป่าขนาดใหญ่ สิ้นเปลืองกำลังคนและทรัพยากร
  • เจ้าหน้าที่ลาดตระเวนอาจเผชิญกับอันตรายจากไฟไหม้และสถานการณ์อันตรายอื่นๆ
  • ความล่าช้าในการค้นหาและจัดการกับแหล่งกำเนิดไฟเนื่องจากขาดการตรวจสอบตามเวลาจริง
  • ความยากลำบากในการค้นหาแหล่งที่มาของไฟอย่างแม่นยำ
  • ค่าใช้จ่ายในการลาดตระเวนและเฮลิคอปเตอร์ลาดตระเวนสูง

ข้อดีของโดรนลาดตระเวนไฟป่า

  • โดรนสามารถครอบคลุมพื้นที่ป่าขนาดใหญ่ได้อย่างรวดเร็ว ปรับปรุงประสิทธิภาพการลาดตระเวนและประหยัดทรัพยากร
  • โดรนสามารถลาดตระเวนในสภาพแวดล้อมที่ซับซ้อนและอันตราย ช่วยลดความเสี่ยงของมนุษย์
  • โดรนสามารถส่งภาพและข้อมูลแบบเรียลไทม์ ทำให้สามารถค้นพบและจัดการต้นเพลิงได้ในระยะเริ่มต้น
  • โดรนติดตั้งระบบระบุตำแหน่ง GPS ซึ่งสามารถระบุตำแหน่งของแหล่งกำเนิดไฟได้อย่างแม่นยำ
  • ต้นทุนของการลาดตระเวนด้วยโดรนนั้นต่ำกว่า ทำให้คุ้มค่ากว่าเมื่อเทียบกับกำลังคนและการลาดตระเวนด้วยเฮลิคอปเตอร์