น้ำมันและก๊าซ ราก 7 กรกฎาคม 2023

น้ำมันและก๊าซ

โดรนในอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซช่วยเพิ่มความปลอดภัย ปรับปรุงประสิทธิภาพ และลดต้นทุนโดยดำเนินการตรวจสอบและเฝ้าระวัง
อุตสาหกรรม

เรามีทางออกให้กับความต้องการของคุณ

pipeline modeling

โดรนปรับปรุงการสร้างแบบจำลองไปป์ไลน์ด้วยการรวบรวมข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ การเพิ่มประสิทธิภาพการออกแบบ และการบำรุงรักษาที่ง่ายขึ้น

pipeline inspection

โดรนช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบท่อโดยการตรวจสอบแบบเรียลไทม์ การถ่ายภาพความร้อน การสร้างแบบจำลอง 3 มิติ และการวิเคราะห์ข้อมูล

oilfield inspection

การตรวจสอบบ่อน้ำมันด้วยโดรนช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ ลดความเสี่ยง เพิ่มความแม่นยำ และประหยัดค่าใช้จ่าย