การตรวจสอบความปลอดภัยในการขุด ราก 24 กรกฎาคม 2023

การตรวจสอบความปลอดภัยการทำเหมือง

โดรนช่วยเพิ่มความปลอดภัยในเหมืองด้วยการตรวจสอบ ตรวจจับอันตราย และตรวจสอบสภาพการปฏิบัติงาน

การตรวจสอบความปลอดภัยการทำเหมือง

สามารถใช้โดรนเพื่อตรวจสอบสถานะความปลอดภัยของทุ่นระเบิดได้ พวกเขาสามารถลาดตระเวนพื้นที่เหมืองเป็นประจำ ตรวจหาอันตรายด้านความปลอดภัยที่อาจเกิดขึ้น เช่น การยุบตัว รอยร้าว และการผิดรูปทางธรณีวิทยา โดรนยังสามารถใช้เพื่อตรวจสอบคุณภาพอากาศและแหล่งน้ำเพื่อความปลอดภัยและความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมของการดำเนินงานเหมือง

Pain Points การตรวจสอบความปลอดภัยในการขุดแบบดั้งเดิม

  • มีความเสี่ยงสูงต่อการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตเนื่องจากสภาวะที่เป็นอันตราย
  • กระบวนการที่ใช้เวลานานและอาจเกิดข้อผิดพลาดจากมนุษย์
  • ความยากลำบากในการเข้าถึงพื้นที่ที่ยากต่อการเข้าถึง
  • ต้นทุนการดำเนินงานสูงเนื่องจากความต้องการกำลังคนและอุปกรณ์
  • ความสามารถในการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลที่จำกัด

ข้อดีของการตรวจสอบความปลอดภัยการทำเหมืองด้วยโดรน

  • โดรนสามารถนำทางไปยังพื้นที่อันตรายได้อย่างปลอดภัย ลดความเสี่ยงต่อผู้ตรวจสอบที่เป็นมนุษย์
  • โดรนสามารถครอบคลุมพื้นที่ขนาดใหญ่ได้อย่างรวดเร็ว ปรับปรุงประสิทธิภาพและความแม่นยำ
  • โดรนสามารถเข้าถึงและตรวจสอบพื้นที่ที่ยากต่อการเข้าถึงได้อย่างง่ายดาย
  • ลดต้นทุนการดำเนินงานเนื่องจากโดรนต้องการกำลังคนและอุปกรณ์น้อยลง
  • ความสามารถในการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูงโดยใช้เทคโนโลยีโดรน