ตระเวนชายแดน ราก 10 กรกฎาคม 2566

ตชด

การลาดตระเวนชายแดนด้วยโดรนช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเฝ้าระวัง ตรวจจับกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย ติดตามการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อม และช่วยในการตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉิน

ตชด

การลาดตระเวนชายแดนด้วยโดรนช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพการเฝ้าระวังได้อย่างมาก ให้การตรวจสอบชายแดนตามเวลาจริง ตรวจจับกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย ติดตามการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อม และช่วยเหลือในการตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉิน มีการครอบคลุมพื้นที่กว้าง ชั่วโมงการลาดตระเวนที่ยาวนาน ความแม่นยำสูง คุ้มค่า และปลอดภัย

Pain Point ของตำรวจตระเวนชายแดนแบบดั้งเดิม

  • พื้นที่ครอบคลุมที่จำกัดเนื่องจากข้อจำกัดของมนุษย์ทำให้ยากต่อการตรวจสอบบริเวณชายแดนขนาดใหญ่อย่างมีประสิทธิภาพ
  • การลาดตระเวนแบบดั้งเดิมอาจทำให้เจ้าหน้าที่เสี่ยงต่ออันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้ เช่น บุคคลที่เป็นศัตรู สภาพอากาศที่รุนแรง และภูมิประเทศที่อันตราย
  • วิธีการลาดตระเวนชายแดนแบบดั้งเดิมมักจะต้องใช้กำลังคนและทรัพยากรจำนวนมาก ซึ่งนำไปสู่ต้นทุนการดำเนินการที่สูง
  • ความแม่นยำของการลาดตระเวนแบบดั้งเดิมอาจได้รับผลกระทบจากความผิดพลาดของมนุษย์และข้อจำกัด ซึ่งอาจขาดกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย
  • การลาดตระเวนแบบดั้งเดิมอาจใช้เวลานานและไม่มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภูมิประเทศที่กว้างใหญ่และท้าทาย

ข้อดีของโดรนตระเวนชายแดน

  • โดรนให้ความคุ้มครองครอบคลุม สามารถลาดตระเวนในพื้นที่ขนาดใหญ่และยากต่อการเข้าถึง เพิ่มประสิทธิภาพในการเฝ้าระวังชายแดน
  • การลาดตระเวนด้วยโดรนมีระดับความปลอดภัยสูง ลดความเสี่ยงของมนุษย์ต่อภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้นและสภาพแวดล้อมที่เป็นอันตราย
  • การลาดตระเวนโดยใช้โดรนสามารถลดค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานได้อย่างมากโดยลดความต้องการกำลังคนและการใช้ทรัพยากรให้เหลือน้อยที่สุด
  • โดรนช่วยให้การเฝ้าระวังมีความแม่นยำสูง โดยใช้เทคโนโลยีขั้นสูงเพื่อตรวจจับและรายงานกิจกรรมที่ผิดกฎหมายอย่างแม่นยำ
  • โดรนให้เวลาการทำงานที่ยาวนานและประสิทธิภาพสูง สามารถลาดตระเวนในพื้นที่กว้างใหญ่ได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่เมื่อยล้า