การสื่อสารในกรณีฉุกเฉิน ราก 7 กรกฎาคม 2023

การสื่อสารฉุกเฉิน

การสื่อสารฉุกเฉินด้วยโดรนช่วยให้สามารถสื่อสารได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และยืดหยุ่นในสถานการณ์ที่เกิดภัยพิบัติ

การสื่อสารฉุกเฉิน

การสื่อสารในกรณีฉุกเฉินด้วยโดรนเป็นโซลูชันที่รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และยืดหยุ่นสำหรับการสร้างเครือข่ายการสื่อสารชั่วคราวในสถานการณ์ภัยพิบัติ ทำให้มั่นใจได้ถึงการถ่ายโอนข้อมูลที่เชื่อถือได้สำหรับปฏิบัติการกู้ภัย

การสื่อสารฉุกเฉินแบบดั้งเดิม จุดปวด

  • ช่วงและการเชื่อมต่อที่จำกัดในพื้นที่ห่างไกลหรือภัยพิบัติ
  • เสี่ยงต่อการเสียหายของโครงสร้างพื้นฐาน รบกวนการสื่อสาร
  • การปรับใช้และการกู้คืนอาจใช้เวลานานและใช้ทรัพยากรมาก
  • ความยากลำบากในการสร้างเครือข่ายการสื่อสารชั่วคราว

ข้อดีของการสื่อสารฉุกเฉินด้วยโดรน

  • โดรนสามารถเข้าถึงและให้ความคุ้มครองในพื้นที่ห่างไกลหรือภัยพิบัติได้อย่างง่ายดาย
  • โดรนไม่ขึ้นกับโครงสร้างพื้นฐานภาคพื้นดิน ทำให้มั่นใจได้ถึงการสื่อสารที่ไม่สะดุด
  • โดรนสามารถติดตั้งและกู้คืนได้อย่างรวดเร็ว ช่วยประหยัดเวลาและทรัพยากร
  • โดรนสามารถสร้างเครือข่ายการสื่อสารชั่วคราวได้อย่างรวดเร็วในทุกที่