การตรวจสอบบ่อน้ำมัน ราก 10 กรกฎาคม 2566

การตรวจสอบบ่อน้ำมัน

การตรวจสอบบ่อน้ำมันด้วยโดรนช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ ลดความเสี่ยง เพิ่มความแม่นยำ และประหยัดค่าใช้จ่าย

การตรวจสอบบ่อน้ำมัน

การตรวจสอบด้วยโดรนในบ่อน้ำมันช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานโดยครอบคลุมพื้นที่ขนาดใหญ่อย่างรวดเร็ว ลดความเสี่ยงของมนุษย์โดยการเข้าถึงโซนที่ไม่สามารถเข้าถึงได้ เพิ่มความแม่นยำในการตรวจสอบด้วยเซ็นเซอร์ที่มีความแม่นยำสูง และช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในระยะยาว

Pain Point ของการตรวจสอบบ่อน้ำมันแบบดั้งเดิม

  • การตรวจสอบด้วยมือใช้เวลานาน ต้องใช้กำลังคนและทรัพยากรจำนวนมาก
  • ความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานตกอยู่ในความเสี่ยงเนื่องจากสภาพสนามที่รุนแรงและอันตรายที่อาจเกิดขึ้น
  • การตรวจสอบด้วยมืออาจขาดความแม่นยำ ซึ่งนำไปสู่การตรวจสอบปัญหาที่อาจเกิดขึ้น
  • การตรวจสอบแบบดั้งเดิมมีค่าใช้จ่ายสูง โดยมีค่าใช้จ่ายสำหรับบุคลากร อุปกรณ์ และอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้น

ข้อดีของการตรวจสอบบ่อน้ำมันด้วยโดรน

  • โดรนให้ความคุ้มครองที่รวดเร็วและครอบคลุม ลดเวลาการตรวจสอบและความต้องการกำลังคนลงอย่างมาก
  • โดรนช่วยลดการสัมผัสของมนุษย์ในสภาวะอันตราย เพิ่มความปลอดภัยให้กับพนักงานอย่างมาก
  • โดรนที่ติดตั้งเซ็นเซอร์ความแม่นยำสูงช่วยให้ตรวจสอบได้อย่างแม่นยำและละเอียด ลดการกำกับดูแล
  • โดรนนำเสนอโซลูชั่นที่คุ้มค่า ลดต้นทุนบุคลากรและอุปกรณ์ และลดค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุ