การตรวจสอบหอกระจายสาย ราก 10 กรกฎาคม 2566

การตรวจสอบหอกระจายสาย

การตรวจสอบสายไฟด้วยโดรนช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ ความแม่นยำ และความปลอดภัยในอุตสาหกรรมไฟฟ้า

การตรวจสอบหอกระจายสาย

การตรวจสอบสายไฟโดยใช้โดรนใช้ความสามารถในการบินสูงและอุปกรณ์บนเครื่องบิน เช่น กล้อง HD และกล้องถ่ายภาพความร้อนอินฟราเรด วิธีการที่เป็นนวัตกรรมใหม่นี้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบ ความแม่นยำ และความปลอดภัยในอุตสาหกรรมพลังงาน

Pain Points การตรวจสอบหอกระจายสายแบบดั้งเดิม

  • ความเสี่ยงสูงและข้อกังวลด้านความปลอดภัยเนื่องจากการใช้งานด้วยตนเองในสภาวะที่เป็นอันตราย
  • ใช้เวลานานและใช้แรงงานมากเนื่องจากเครือข่ายสายไฟฟ้าที่กว้างใหญ่
  • การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องเนื่องจากความผิดพลาดของมนุษย์
  • ต้นทุนการดำเนินงานสูงที่เกี่ยวข้องกับการใช้แรงงานคน การขนส่ง และการบำรุงรักษาอุปกรณ์
  • ความยากลำบากในการเข้าถึงสถานที่ห่างไกลหรือยากต่อการตรวจสอบ

ข้อดีของการตรวจสอบหอกระจายสายโดรน

  • ความปลอดภัยที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากระบบอัตโนมัติช่วยลดความจำเป็นในการมีส่วนร่วมของมนุษย์ในสถานการณ์อันตราย
  • เพิ่มประสิทธิภาพด้วยการใช้เครื่องมืออัตโนมัติและโดรนในการตรวจสอบ
  • ปรับปรุงความแม่นยำด้วยการรวบรวมข้อมูลอัตโนมัติและเทคนิคการวิเคราะห์ขั้นสูง
  • คุ้มค่าเนื่องจากลดการใช้แรงงานคนและการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
  • เข้าถึงพื้นที่ห่างไกลและภูมิประเทศที่ท้าทายได้ง่ายโดยใช้เทคโนโลยีขั้นสูง