การจัดการเหตุการณ์การจราจร ราก 10 กรกฎาคม 2566

การจัดการเหตุการณ์จราจร

โดรนช่วยในการจัดการอุบัติเหตุด้วยการบันทึกฉาก ประเมินผลกระทบ ให้ข้อมูลอัปเดตตามเวลาจริง และช่วยเหลือกู้ภัย

การจัดการเหตุการณ์จราจร

โดรนมีบทบาทสำคัญในการจัดการอุบัติเหตุโดยการบันทึกและสร้างฉากใหม่ ประเมินผลกระทบจากอุบัติเหตุอย่างรวดเร็ว ให้ข้อมูลอัปเดตแบบเรียลไทม์แก่ศูนย์บัญชาการ จัดส่งอุปกรณ์ฉุกเฉิน และช่วยเหลือเจ้าหน้าที่กู้ภัยในสภาพแวดล้อมที่ซับซ้อน

การจัดการเหตุการณ์จราจรแบบดั้งเดิม จุดปวด

  • วิธีการแบบดั้งเดิมมักจะต้องใช้เวลาอย่างมากในการรวบรวมข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมดในที่เกิดเหตุ
  • มุมมองระดับพื้นดินอาจให้ภาพที่เกิดเหตุได้ไม่ครบถ้วน ซึ่งอาจขาดรายละเอียดที่สำคัญ
  • วิธีการดั้งเดิมมักจะต้องมีการปิดถนน ซึ่งนำไปสู่ความล่าช้าของการจราจรอย่างมาก
  • วิธีการแบบดั้งเดิมทำให้ผู้เผชิญเหตุคนแรกได้รับอันตรายที่อาจเกิดขึ้นในที่เกิดเหตุ
  • ระยะเวลาที่ใช้ในการไปถึงที่เกิดเหตุอาจได้รับผลกระทบอย่างมากจากสภาพการจราจร

ข้อดีของการจัดการเหตุการณ์การจราจรด้วยโดรน

  • โดรนสามารถจับภาพและวิดีโอคุณภาพสูงได้อย่างรวดเร็ว ทำให้สามารถสร้างฉากอุบัติเหตุที่มีรายละเอียดและมีประสิทธิภาพได้
  • โดรนให้ภาพมุมสูงของจุดเกิดเหตุ ซึ่งให้ความคุ้มครองที่ครอบคลุมและมีรายละเอียด
  • โดรนสามารถทำงานเหนือการจราจร ช่วยให้เปิดถนนได้เร็วขึ้นและลดความแออัด
  • โดรนช่วยให้หน่วยปฏิบัติการฉุกเฉินประเมินที่เกิดเหตุจากระยะไกล ลดการสัมผัสกับอันตรายที่อาจเกิดขึ้น
  • โดรนสามารถเลี่ยงการจราจรและไปถึงที่เกิดเหตุได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งอาจช่วยชีวิตผู้คนได้