การตรวจจับน้ำ ราก 10 กรกฎาคม 2566

การตรวจจับน้ำ

โดรนให้การตรวจสอบน้ำที่รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และแม่นยำ ทำให้สามารถรวบรวมข้อมูลแบบเรียลไทม์และติดตามมลพิษได้

การตรวจจับน้ำ

การใช้โดรนที่ติดตั้งเซ็นเซอร์ที่หลากหลายสำหรับการตรวจสอบคุณภาพน้ำ การประเมินสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการวัดระดับน้ำและอุณหภูมิ นำเสนอวิธีการที่มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และแม่นยำสำหรับการรวบรวมข้อมูลตามเวลาจริงและการติดตามแหล่งกำเนิดมลพิษ

Pain Point ของการตรวจจับน้ำแบบดั้งเดิม

  • ค่าใช้จ่ายสูงและใช้เวลานานเนื่องจากใช้แรงงานคน
  • การเข้าถึงที่ จำกัด ในพื้นที่ห่างไกลและอันตราย
  • ความยากในการรวบรวมข้อมูลตามเวลาจริง
  • ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นต่อผู้ตรวจสอบที่เป็นมนุษย์ในสภาวะที่เป็นอันตราย
  • ไม่สามารถจับภาพมุมมองทางอากาศได้ครอบคลุม

ข้อดีของการตรวจจับน้ำด้วยโดรน

  • ประหยัดต้นทุนและประหยัดเวลาด้วยระบบอัตโนมัติ
  • ปรับปรุงการเข้าถึงพื้นที่ที่ยากต่อการเข้าถึงและอันตราย
  • ความสามารถในการรวบรวมข้อมูลตามเวลาจริงอย่างมีประสิทธิภาพ
  • ลดความเสี่ยงเนื่องจากไม่จำเป็นต้องมีมนุษย์อยู่ในพื้นที่อันตราย
  • ความสามารถในการจับภาพมุมมองทางอากาศที่หลากหลายสำหรับการวิเคราะห์โดยละเอียด