การตรวจจับการปล่อยมลพิษของเรือ ราก 10 กรกฎาคม 2566

การตรวจจับการปล่อยมลพิษของเรือ

เทคโนโลยีโดรนตรวจสอบการปล่อยมลพิษของเรือแบบเรียลไทม์ เพื่อให้มั่นใจว่าเป็นไปตามมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม

การตรวจจับการปล่อยมลพิษของเรือ

เทคโนโลยีโดรนใช้สำหรับตรวจสอบการปล่อยมลพิษจากเรือแบบเรียลไทม์ พร้อมเซ็นเซอร์ตรวจจับสารมลพิษ ข้อมูลจะถูกส่งไปยังสถานีภาคพื้นดินเพื่อทำการวิเคราะห์ เพื่อให้มั่นใจว่าเป็นไปตามมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมและสามารถดำเนินการได้ทันทีหากจำเป็น

การตรวจจับการปล่อยเรือแบบดั้งเดิม จุดปวด

  • การตรวจสอบด้วยมือใช้เวลานานและอาจนำไปสู่ความล่าช้าในการปฏิบัติงานของเรือ
  • วิธีการแบบดั้งเดิมอาจตรวจไม่พบสารก่อมลพิษทั้งหมด ทำให้ได้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง
  • การตรวจสอบอย่างสม่ำเสมออาจเป็นเรื่องที่ท้าทายเนื่องจากความกว้างใหญ่ของทะเลและสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง
  • วิธีการแบบดั้งเดิมมักมีปฏิกิริยาโต้ตอบ โดยจะแก้ไขปัญหาหลังจากที่เกิดขึ้นแล้วเท่านั้น

ข้อดีของการตรวจจับการปล่อยมลพิษของเรือด้วยโดรน

  • โดรนช่วยให้ตรวจสอบการปล่อยมลพิษได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ลดการหยุดชะงักของการเดินเรือ
  • โดรนติดตั้งเซ็นเซอร์ขั้นสูงเพื่อตรวจจับมลพิษหลากหลายประเภท เพื่อให้มั่นใจถึงความถูกต้องของข้อมูล
  • โดรนสามารถทำงานภายใต้สภาพอากาศที่หลากหลายและครอบคลุมพื้นที่ขนาดใหญ่ ทำให้มั่นใจได้ถึงการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอและครอบคลุม
  • การส่งข้อมูลตามเวลาจริงช่วยให้สามารถใช้มาตรการเชิงรุก แก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นก่อนที่จะลุกลามบานปลาย